TIN TỨC

Cà Phê Cho Người Thành Đạt

Ngày đăng: 06-03-2018

Ý tưởng ra đời Ripple Maker khá bất ngờ khi hai nhà thiết kế ngồi cùng nhau bên một quán cà phê tai Israel. Họ nhận thấy những lớp bọt trắng trên tách cà phê latte quá tẻ nhạt và không có sức sống. Và họ chợt nãy ra ý tưởng, tại sao không biến […]

Ly Cà Phê Buổi sáng

Ngày đăng: 06-03-2018

Ý tưởng ra đời Ripple Maker khá bất ngờ khi hai nhà thiết kế ngồi cùng nhau bên một quán cà phê tai Israel. Họ nhận thấy những lớp bọt trắng trên tách cà phê latte quá tẻ nhạt và không có sức sống. Và họ chợt nãy ra ý tưởng, tại sao không biến […]

Tin Tức Giá Cả Cà Phê

Ngày đăng: 06-03-2018

Ý tưởng ra đời Ripple Maker khá bất ngờ khi hai nhà thiết kế ngồi cùng nhau bên một quán cà phê tai Israel. Họ nhận thấy những lớp bọt trắng trên tách cà phê latte quá tẻ nhạt và không có sức sống. Và họ chợt nãy ra ý tưởng, tại sao không biến […]

Ripple Maker – Cỗ máy in thần kỳ đưa mọi hình ảnh bạn yêu thích lên cốc cà phê nóng hổi

Ngày đăng: 06-03-2018

Ý tưởng ra đời Ripple Maker khá bất ngờ khi hai nhà thiết kế ngồi cùng nhau bên một quán cà phê tai Israel. Họ nhận thấy những lớp bọt trắng trên tách cà phê latte quá tẻ nhạt và không có sức sống. Và họ chợt nãy ra ý tưởng, tại sao không biến […]